Festiwal Kopernika 2015: Geniusz

Kolejna edycja Festiwalu Kopernika odbędzie się w dniach 18-23 maja 2015 roku i poświęcona będzie fenomenowi genialności.

Geniusz to nie tylko wybitnie utalentowany artysta czy naukowiec, ale przede wszystkim tajemnicze zjawisko. Odbywające się w ramach festiwalu wykłady, debaty, spotkania, koncerty, wystawy i projekcje filmów zobrazować mają przejawy geniuszu w różnorodnych sferach rzeczywistości. Zaproszonych gości spytamy, jak opisać i wyjaśnić geniusz z perspektywy dziedzin, w których są ekspertami. Czy geniusz to kwestia inteligencji i zdolności, czy raczej osobowości i pracy? Jak działają wyobraźnia i intuicja? Jak powstają arcydzieła i dokonywane są przełomowe odkrycia?

www.copernicusfestival.com.

Witamy na stronie 19-stej Krakowskiej Konferencji Metodologicznej!

Tematem tegorocznej Krakowskiej Konferencji Metodologicznej będzie sformułowana przez Alberta Einsteina Ogólna Teoria Względności, powszechnie uznawana za jedno z najważniejszych osiągnięć ludzkiego umysłu w całej historii naszego gatunku. Podczas tej interdyscyplinarnej konferencji w gronie fizyków, kosmologów, filozofów i historyków nauki będziemy chcieli przedyskutować wpływ Ogólnej Teorii Względności na rozwój fizyki i kosmologii, jej filozoficzne interpretacje i konsekwencje, a także poruszyć wybrane zagadnienia współczesnej kosmologii relatywistycznej.

Tegoroczna Krakowska Konferencja Metodologiczna odbędzie się w dn. 26-27 maja na Wydziale Filozoficznym UPJP II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Patronem medialnym konferencji są Tygodnik Powszechny i serwis GraniceNauki.pl.

Seria Krakowskich Konferencji Metodologicznych ma długą tradycję, sięgającą lat 90-tych ubiegłego stulecia. Inicjatywę organizowania interdyscyplinarnych konferencji, podczas których eksperci w różnych dziedzinach omawialiby filozoficzne zagadnienia, które wyłaniają się z pracy badawczej naukowców najróżniejszych dyscyplin, podjęli uczeni tworzący środowisko Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (OBI). Po powstaniu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, wyrosłego z tradycji OBI, to właśnie nowa jednostka badawcza podjęła zadania organizowania kolejnych konferencji metodologicznych.

Organizatorzy